Trustpilot

Infrarakentaminen

Infrarakentaminen

Rakentaminen alkaa perustuksista. Perustustensa varassa talo seisoo koko käyttöikänsä ajan. Maanrakennuksen ja perustuksien osuus rakennuskustannuksista on keskimäärin vain kymmenen prosentin luokkaa, mutta perustamisvaiheessa tehdyt virheet ovat varsin kalliita ja vaikeita korjata jälkeenpäin. Hyvän rakentamisen ehdoton edellytys on lujat perustukset, sillä niiden tehtävänä on siirtää rakenteista aiheutuvat kuormitukset maapohjalle, estää rakennusta haitallisesti painumasta sekä suojata siihen liittyviä rakenteita roudalta ja kosteudelta. - Rakentaja.fi