CO2 Luvuistamme

GWP (Global Warming Potential) on arvo, joka kuvaa tuotteen ilmaston lämmityspotentiaalia. Korkea GWP osoittaa suurempaa kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Päästöjä syntyy esimerkiksi energiankulutuksesta, materiaalien hankinnasta ja kuljetuksista, sekä jätteiden käsittelystä. GWP-luvut ilmoitetaan kilogrammoina hiilidioksidiekvivalenttia (kg CO2e). Hiilidioksidiekvivalentti kuvaa eri kasvihuonekaasujen kokonaisvaikutusta.

 

Cronvall kerää tuotteiden A1-A3 GWP -dataa, joka kuvastaa valmistusprosessin aiheuttamaa ilmastokuormitusta. A1-vaiheeseen sisältyy raaka-aineiden hankinta, A2 raaka-aineiden kuljetus ja A3 valmistus. Kuljetus asiakkaalle on jätetty huomiotta tästä luvusta. Osa datasta löytyy toimittajiemme EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste dokumenteista, jotka tarjoavat tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista sen koko elinkaaren aikana. Käytämme toimittajiemme EPD:a aina, kun sellainen on saatavilla. Muussa tapauksessa käytämme esimerkiksi muita geneerisiä päästötietokantoja, kuten co2data.fi, tai arvioimme tuotteen hiilijalanjäljen perustuen esimerkiksi vastaavien tuotteiden EPD tietoihin. Tällöin huomioimme erot eri maiden energian päästöissä.

 

Cronvall esittää tuotteista vain valmistuksen päästöt. Tuotteiden ostamisen jälkeinen kuljetus, käyttö ja kierrätys on osa tuotteen elinkaaren päästöjä, jotka asiakkaan tulee itse arvioida ja lisätä Cronvallin tarjoamiin lukuihin. A1-A3 GWP luvut pyritään ilmoittamaan aina tuotteen myyntiyksikön mukaan, kuten per levy, per metri, per kappale jne. Näin asiakas voi kertoa ostomäärän GWP luvulla ja saada arvion tilauksessa olevien tuotteiden valmistuksen kasvihuonepäästöistä.


Cronvallin päästötietokanta on valmisteltu projektiyhteistyössä VTT kanssa. Lisää aiheesta voi kysyä sähköpostitse henri@cronvall.com.