Tietosuojaseloste

CRONVALL OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä, joka liittyy Cronvall Oy:n asiakkuudenhallintaan, myyntiin ja markkinointiin, verkkokaupan ylläpitämiseen sekä tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen. Käsittelemme näihin tarkoituksiin asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja markkinointikohderyhmiin kuuluvien yritysten edustajien henkilötietoja.

 

1. Yhteystiedot

Cronvall Oy (y-tunnus 2407943-8)

Annankatu 19 C, 00120 Helsinki

asiakaspalvelu@cronvall.fi

 

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietojen lähteet

Käsittelemämme henkilötiedot voidaan ryhmitellä seuraavasti:

  • Yhteystiedot (esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero)
  • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esimerkiksi yritys- ja laskutustiedot sekä verkkokaupan käyttäjätiedot)
  • Tilaustiedot (esimerkiksi tilatut tuotteet ja tilauspäivä)
  • Yhteydenpitotiedot (esimerkiksi sähköpostit ja muut viestit)
  • Markkinointitiedot (esimerkiksi uutiskirjeen tilaus)
  • Analytiikkatiedot (esimerkiksi verkkokaupassa vierailun kesto, vieraillut sivut ja laitteen tiedot)

Tiedot ovat peräisin joko rekisteröidyiltä itseltään, heidän työnantajiltaan tai ne on muodostettu asioinnin tai yhteydenpidon yhteydessä. Yhteys- ja markkinointitietoja on lisäksi kerätty julkisista lähteistä, kuten erilaisista kolmansien osapuolten ylläpitämistä yritysrekistereistä.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakkuudenhallinta ja asiakassuhteen ylläpito
  • Verkkokaupan tarjoaminen, tilausten käsittely, toimitus ja arkistointi
  • Markkinointi
  • Verkkosivujemme, verkkokauppamme ja muun toimintamme kehittäminen

Käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Cronvallin oikeutettuna etuna on ylläpitää verkkokauppaa, huolehtia sopimusvelvoitteistaan, markkinoida tuotteita ja palveluita sekä kehittää yrityksen toimintaa ja huolehtia verkkokaupan ja muun toiminnan turvallisuudesta ja saatavuudesta. Verkkosivujemme ja verkkokauppamme kehittämisen osalta henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityjen suostumukseen.

 

Cronvall ei käytä henkilötietojasi automaattiseen päätöksentekoon. Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa analytiikkatietojen käsittelyyn, käyttämämme palveluntarjoajat voivat markkinoinnin yhteydessä käyttää profilointia kohdentaakseen mainontaa esimerkiksi sen perusteella, mistä tuotteista kävijä on ollut kiinnostunut.

 

Verkkokaupan osalta tilaukseen liittyvien yhteyshenkilön henkilötietojen antaminen on välttämätöntä tilauksen tekemiseksi.

 

4. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Cronvall käyttää palveluntarjoajia, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn ja käsittelevät henkilötietoja Cronvallin puolesta henkilötietojen käsittelijän roolissa. Palveluntarjoajat liittyvät muun muassa Cronvallin IT-palveluihin, verkkokauppaan, maksunvälitykseen ja markkinointiin. Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa esimerkiksi viranomaisille tilanteissa, joissa Cronvallilla on tähän lakisääteinen velvollisuus tai kyse on väärinkäytösten tai vastaavien tilanteiden selvittämisestä.

 

Cronvall käsittelee henkilötietoja Euroopan unionin alueella. Myös käyttämämme palveluntarjoajat käsittelevät tietoja pääasiassa Euroopan unionin alueella, mutta osa käyttämistämme palveluntarjoajista toimii globaalisti, missä yhteydessä tietoja saatetaan siirtää myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Näissä tilanteissa palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet huolehtimaan tietojen asianmukaisesta suojaamisesta käyttämällä EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita sekä tarvittaessa näiden lisäksi teknisiä ja organisatorisia lisäsuojatoimia.

 

5. Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kunkin käyttötarkoituksen mukaisesti ja säilytysajat vaihtelevat. Osaa tiedoista säilytetään lakisääteisten (esimerkiksi kirjanpitolaissa säädettyjen) säilytysaikojen mukaisesti.

 

6. Oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Jos tietosi ovat virheellisiä, voit pyytää niiden oikaisua. Jos käsittely perustuu suostumukseesi, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista sekä erikseen säädetyissä tilanteissa käsittelyn rajoittamista. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Erikseen säädetyissä tilanteissa sinulla on lisäksi oikeus siirtää tietosi järjestelmästä toiseen.

 

Rekisteröityneenä käyttäjänä voit hallita omia tietojasi sekä esimerkiksi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen henkilökohtaisilla sivuillasi. Muilta osin henkilötietojen käsittelyyn liittyvien kysymysten sekä oikeuksiesi käyttämisen osalta voit olla yhteydessä osoitteeseen asiakaspalvelu@cronvall.fi.

 

Jos katsot henkilötietojesi käsittelyn rikkovan tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto (https://www.tietosuoja.fi).